ആദരാജ്ഞലികൾ

ആദരാജ്ഞലികൾ

തായ്ക്കാട്ടുകര GDSMD ശ്രീമതി.ടി. ആർ.ജയന്തി (62) വാഹനപകടത്തെതുടർന്നുള്ള ചികിത്സയിൽ പാലാരിവട്ടം മെഡിക്കൽ സെൻററിൽ വച്ച് നിര്യാതയായി. സംസ്കാരം ഇന്ന് വെെകുന്നേരം 4.30ന് മുപ്പത്തടത്ത് വച്ച്.

NFPE ആലുവ ഡിവിഷൻ കമ്മിറ്റി അഗാധമായ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.

No comments:

Post a Comment